PROGRAM ALUMNI | Pusat Perhubungan Alumni

» PROGRAM ALUMNI

PROGRAM ALUMNI

Pusat Perhubungan Alumni UPM sentiasa komited dalam merencana dan melaksanakan pelbagai aktiviti serta program yang melibatkan alumni bagi mengekalkan jalinan perhubungan sepanjang hayat yang konsisten di antara Alumni dengan Alma mater. Sebagai sebuah pusat tanggungjawab yang berperanan dalam menggerakkan aktiviti perhubungan alumni, Pusat Perhubungan Alumni sentiasa seiring dengan hasrat universiti untuk memperkasakan hubungan dan jaringan alumni dengan melaksanakan pelbagai program untuk membawa kembali alumni ke kampus bagi menyokong universiti dalam teras fungsinya iaitu pengajaran,penyelidikan dan khidmat profesional.

Sejarah penubuhan UPM bermula pada 21 Mei 1931, apabila Sekolah Pertanian telah dibuka oleh Mr....selanjutnya...
Merupakan sebuah program kecergasan secara maya sempena Sambutan Perayaan Jubli Emas 50 Tahun UPM...selanjutnya...
Merupakan program kerjasama antara ARCUPM bersama PAUPM dan MPPUPM. Aktiviti sanitasi masjid ini...selanjutnya...
Program kerjasama ARCUPM bersama Majlis Perwakilan pelajar UPM (MPPUPM) ini merupaka sebuah...selanjutnya...
Merupakan sebahagian daripada inisiatif ARCUPM dalam mengukuhkan libatsama dan sokongan alumni...selanjutnya...
BWDcBA:01:57